img/hero-image01.png

Çerez Politikası


BIM Nesne olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, internet sitemizde hangi tür çerezleri kullandığımız, bu çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimiz ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

ÇEREZLER

 

Çerezler (cookies): Çerezler, kullanıcıları tanımlamak ve göz atma deneyimlerini iyileştirmek amacıyla ziyaret ettiğiniz internet sitesi sunucuları tarafından üretilen ve tarayıcılar tarafından dijital aygıtınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

 

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

 

Kullanım süresine göre:

İnternet sitesinde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır.

Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup tarayıcı kapatıldığında oturum çerezleri silinmektedir.

Kalıcı çerez ise tarayıcı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler:

Birinci taraf çerezler, direkt olarak ziyaret edilen tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitesinin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler birinci taraf çerezlerdir, ziyaret süresince kişisel veri işlerler, ziyaret sonlandığında kendiliğinden silinmektedirler. Bu çerezler talep edilen bilgi toplumu hizmetinin sunulması için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analiz amaçlı çerezler internet sitesindeki ziyaret trafiğinin ölçülmesine imkân sağlamaktadır.

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitesi vasıtasıyla reklam ortaklarının yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir.

İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kişiselleştirmek üzere kullanılmaktadır.

BIM Nesne’nin (www.bimnesne.com) sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler:

 

Servis Sağlayıcı

Çerez Adı

Çerez Amacı

Çerez Tipi

Saklama Süresi

BIMNESNE

https://bimnesne.com/tr/giris

İnternet sitemizin aktif olarak çalışması için gerekli olan çerezler olup log-in olma hizmetine yardımcı olur.

Birinci taraf çerez, Kalıcı çerez, Zorunlu çerez

5 yıl

BIMNESNE

https://bimnesne.com/tr/giris

İnternet sitemizin aktif olarak çalışması için gerekli olan çerezler olup log-in olma hizmetine yardımcı olur.

Birinci taraf çerez, Kalıcı çerez, Zorunlu çerez

5 yıl 

Çerezler, talep ettiğiniz bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, internet sitemizdeki trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine istinaden otomatik olarak işlenmektedir.

 

TALEPLERİNİZ

 

İnternet sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin Kanun’un 11’nci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre BIM Nesne'nin, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No 62/A Ümraniye/ İstanbul adresine yazılı olarak veya [email protected] adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

 

ÇEREZLERİN YÖNETİLMESİ

 

Tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

 

Google Chrome


https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Mozilla Firefox


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-trackingprotection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US

Microsoft Internet Explorer


https://support.microsoft.com/en-gb/windows/deleteand-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d


Safari


https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Opera


https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/