/img/search-bar.png

Üyelik Sözleşmesi


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.


  1. Taraflar

a) www.bimnesne.com internet SİTEsinin faaliyetlerini yürüten Evliya Çelebi, Sadi Konuralp Cd. No:5, 34430 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Digital Building Services Ltd. Şti. ait Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili gerçekleştirilmiş BIMNESNE (Bundan böyle BIMNESNE olarak anılacaktır).

b) www.bimnesne.com internet SİTEsine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu SÖZLEŞME'nin konusu Digital Building Services Ltd. Şti.’nin sahip olduğu BIMNESNE’den ‘Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tanımlar

SÖZLEŞME: İşbu “BIMNESNE Web SİTEsi Kullanım ve Üyelik SÖZLEŞMEsi”ni ifade eder.

SİTE: BIMNESNE’ye ait www.bimnesne.com ana alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, BIMNESNE tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli Hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web SİTEsidir.Zaman zaman SÖZLEŞME'de SİTE, internet SİTElerinin yanı sıra, diğer sanal ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü hizmet kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

ÜYE: SÖZLEŞME koşulları doğrultusunda BIMNESNE’de sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, BIMNESNE tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu SÖZLEŞMEde kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 

ÜYELİK: İşbu SÖZLEŞME’'ye uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerin BIMNESNE’ye ÜYE olma ve üyelikte kalma durumudur. 

KULLANICI: SİTE’yi içerik ve hizmetlerden yararlanarak ya da yararlanmaksızın ziyaret eden kişidir.

KULLANICI BİLGİLERİ: ÜYE’ler tarafından, üyelik işlemleri sonrası verilen, bu SÖZLEŞME’de belirtildiği şekilde, BIMNESNE’ye en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma hakları ile kullanma ve kullandırma hakları verilmiş olan üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

İÇERİK: SİTE'de yayınlanan veya erişimi mümkün olan BIM Nesnelerini ve her türlü bilgi, dosya, resim, program, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

BIM NESNESİ: Dijital İnşaat süreçlerinde kullanılabilecek bir ürünü ve o ürünün gerçek dünyadaki fiziksel özelliklerini ve geometrisini içeren bilgi yüklü 3 boyutlu dijital modelleri tanımlar.

HİZMET: BIMNESNE veya üçüncü servis sağlayıcılar tarafından geliştirilen içeriklerin BIMNESNE tarafından websitesinde kullanıcılar tarafından erişilmek üzere yayınlanmasını, BIMNESNE’nin ilgili şirketlerle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda websitesinde yayınlamak üzere veya yayınlamaksızın ilgili şirketlerin BIM Nesnelerini oluşturmasını, oluşturulan ve/veya yayınlanan ve/veya yayınlanmayan BIM Nesnelerinin her türlü bakım, onarım ve güncellemeleri, şirketlere özel çözümler üretilmeside dahil olmak üzere BIMNESNE tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü hizmet ve uygulamalardır. 

HAKLAR: İşbu SÖZLEŞME’deki tanımıyla haklar, patentler, icat hakları, telif hakkı ve ilgili haklar, ticari markalar, ticari adlar ve alan adları, kalkınma hakları, şerefiye hakları veya devralma davaları, tasarım hakları, bilgisayar yazılımları, veritabanı hakları, gizli bilgilerdeki haklar (know-how ve ticari sırlar dahil) ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları, her durumda kayıtlı veya kayıt dışı olup tüm başvuruları (veya başvuru hakları) ve bunların yenilenmesi veya uzatılması dahil , dünyanın herhangi bir yerinde şimdi veya gelecekte geçebilecek benzer veya eşdeğer tüm haklar veya koruma biçimlerini tanmlar.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye, BIMNESNE internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BIMNESNE’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, BIMNESNE tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BIMNESNE'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, BIMNESNE'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Üye BIMNESNE internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.4. Üye, BIMNESNE internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.5. BIMNESNE, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, BIMNESNE internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden BIMNESNE’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. BIMNESNE sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye BIMNESNE websitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.7. Üye ve/veya Kullanıcı, bu kullanım koşullarını kabul ederek, bir tüzel kişilik için hareket ediyorsa yasal olarak onun adına bağlayıcı bir sözleşme yapabileceğini garanti eder.

4.8 Sitede bulunan çeşitli sayfaların içeriği yalnızca genel bilgi amaçlıdır ve güvenilir profesyonel tavsiye veya fiyat teklifleri oluşturmaz. BIMNESNE, sitede yer alan bilgilere erişimden veya bunlara güvenmekten kaynaklanabilecek hiçbir zarar için sorumluluk kabul etmez.

4.9. BIMNESNE, sitedeki içeriklerde herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Sitedeki içerikler güncel olmayabilir ve BIMNESNE’nin bu içeriği güncelleme taahhüdü yoktur.

4.10 Aksi belirtilmedikçe, İçerik ve sitedeki diğer tüm materyaller (metin, müzik, ses, fotoğraflar, grafik görüntüler, video, sayfa düzeni ve tasarımı, adlar, logolar, ticari markalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve hizmet markaları) BIMNESNE veya lisans verenlere aittir. Sitede yayınlanan içerik üzerinde aksi belirtilmediği müddetçe BIMNESNE dışında kimse hak elde edemez.

4.11. Basit Ruhsat - Bu kullanım koşullarını kabul ederek BIMNESNE size BIM Nesnesini veya içeriği kullanmak üzere devredilemez, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans verir. Bu kullanım yukarıda bahsi geçen kullanım koşullarına tabidir.

4.12. Üye, BIMNESNE’nin önceden yazılı izni olmaksızın, bu kullanım koşulları altında verilen hakların hiçbirini kısmen ya da tamamen alt lisanslara veremez. 

4.13. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

4.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup BIMNESNE'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, BIMNESNE'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.15. BIMNESNE'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, BIMNESNE'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.16. BIMNESNE internet sitesi yazılım ve tasarımı BIMNESNE mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.17. BIMNESNE tarafından BIMNESNE internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.18. BIMNESNE, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya BIMNESNE’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) BIMNESNE ve BIMNESNE web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.20. BIMNESNE, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya BIMNESNE web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.21. BIMNESNE, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.22. Taraflar, BIMNESNE'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.23. BIMNESNE, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylaması ile beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya BIMNESNE tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. BIMNESNE, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.